Skildring av Hälsingland

Av | 21 januari, 2017

Återutgivning av text från år 1883

Book Cover: Skildring av Hälsingland

I den här e-boken får du en historisk skildring av landskapet Hälsingland från år 1883.

Du får bland annat läsa några spännande anekdoter ur dess historia.
Den korta texten innehåller också en beskrivning av landskapets invånare, de skildras som ”saktmodiga”, ”raska”, ”skrytsamma”, ”renliga” och ”styfsinta”.
Författaren menar också att området kring Järvsö är ”den skönaste man någonstädes på jorden torde finna”.

Märkligt nog skildras den svenska naturen som om författaren åkt i ett flygplan – trots att det ännu inte var uppfunnet. Det var troligen härifrån som Selma Lagerlöf fick idén att låta Nils Holgersson skildra landet genom att flyga på en gås.

Den här e-boken publicerades på sajten e-boksbiblioteket.se i januari 2017.
Texten publicerades ursprungligen år 1883 i boken ”Små berättelser om märkeliga orter i Sverige – Liten geografisk läsebok för barn och ungdom” med rubriken ”Helsingland”. Författare till texten är Carl Georg Starbäck (1828–1885).

I slutet av 1800-talet var historikern Carl Georg Starbäck en av landets mest kända författare. Han skrev framför allt populära böcker om historia men också romaner. Man kan säga att Starbäck var sin tids Herman Lindqvist eller Jan Guillou.

Eftersom den här texten skrevs på 1800-talet så innehåller den mått, ord och personer som inte är så bekanta i dag. Därför har vi kompletterat originaltexten med en kortfattad ordlista.

Fakta
Namn: ”Skildring av Hälsingland – Återutgivning av text från år 1883”
Publicerad: 2017-01-21.
ISBN: 978-91-7757-346-3 (epub-version)
ISBN: 978-91-7757-347-0 (pdf-version)
Originaltitel: ”Helsingland” (publicerades år 1883 i boken ”Små berättelser om märkeliga orter i Sverige – Liten geografisk läsebok för barn och ungdom”)
Författare: Carl Georg Starbäck (1828–1885).
Mer info: Författaren Carl Georg Starbäcks hemsida på Wikipedia.
Tillgängliga format: PDF och EPUB
Ladda ner EPUB-versionen (1 Mb)
Ladda ner PDF-versionen (11 sidor. 1 Mb)

Kontakt: E-boksbibliotekets tjänstgörande redaktör

Kategori: