Biografi: Skalden Johan Nybom

Av | 29 juni, 2019

Återutgivning av text från 1890

Book Cover: Biografi: Skalden Johan Nybom

Författaren Johan Nybom var en av de mest inflytelserika personerna i 1800-talets kulturvärld. Han var bland annat förebilden för Gustaf Frödings rollfigur ”skalden Wennerbom”.

I den här e-boken får du två intressanta anekdoter ur Johan Nyboms liv. Du får bland annat läsa skälet till att han hoppade av jobbet som skomakare och i stället blev författare.

Den här texten var en typ av minnestext eftersom författaren avled året innan.

Den här texten publicerades ursprungligen i augusti år 1890 i tidskriften ”Svenska Familj-Journalen Svea” med rubriken ”Ett par drag ur skalden Nyboms lif”. Texten publicerades under signaturen ”Ol. Ersson”.

Eftersom den här texten skrevs på 1800-talet så innehåller den mått, ord och personer som inte är så bekanta i dag. Därför har vi kompletterat originaltexten med en kortfattad ordlista.

I den här e-boken publicerar vi originalets text ordagrant och helt utan ändringar, alla namn, uttryck och till och med felstavningar har behållits.

Published:
Publisher: E-boksbiblioteket Förlag
Genres:
Tags:

Fakta
Namn: ”Biografi: Skalden Johan Nybom – Återutgivning av text från 1890”
Publicerad: 2019-06-29.
ISBN: 978-91-7757-489-7
Originaltitel: ”Ett par drag ur skalden Nyboms lif” (publicerades år 1890 i tidskriften ”Svenska Familj-Journalen Svea”)
Författare: Signaturen ”Ol Ersson”.
Tillgängliga format: PDF och EPUB
Ladda ner EPUB-versionen (1 Mb)
Ladda ner PDF-versionen (10 sidor. 1 Mb)

Kontakt: E-boksbibliotekets tjänstgörande redaktör

Kategori: