Kolonier i östra Asien

Av | 12 april, 2017

Återutgivning av text från 1899

Book Cover: Kolonier i östra Asien

I den här e-boken får du en intressant skildring från förra sekelskiftet om den då pågående kolonialiseringen av Asien.

Här kan du läsa om intressanta synpunkter på det moraliskt tveksamma i att vissa länder underkuvar andra.

Men det mest spännande i texten är att inse hur otroligt fel man hade.
Du får bland annat läsa att västländernas sammanstötningar i Asien kan ”betraktas som en öfvergång till en starkare och materiell sammanslutning”. Det blev i stället ett världskrig bara 15 år senare.

Skribenten menar också att risken för krig ”mellan de rivaliserande staterna är knappast troligt”. Bara 5 år senare utbröt kriget mellan Japan och Ryssland.

Den här texten publicerades ursprungligen år 1899 i tidskriften ”Vår Jord. Band 2” med rubriken ”Till vår karta öfver Östra Asien”. Texten publicerades anonymt.

Eftersom den här texten skrevs på 1800-talet så innehåller den mått, ord och personer som inte är så bekanta i dag. Därför har vi kompletterat originaltexten med en kortfattad ordlista.

Fakta
Namn: ”Kolonier i östra Asien – Återutgivning av text från 1899”
Publicerad: 2017-04-12.
ISBN: 978-91-7757-393-7 (epub-version)
ISBN: 978-91-7757-394-4 (pdf-version)
Originaltitel: ”Till vår karta öfver Östra Asien” (publicerades år 1899 i tidskriften ”Vår Jord. Band 2”)
Författare: Texten publicerades anonymt.
Tillgängliga format: PDF och EPUB
Ladda ner EPUB-versionen (1,4 Mb)
Ladda ner PDF-versionen (13 sidor. 1 Mb)

Kontakt: E-boksbibliotekets tjänstgörande redaktör

Kategori: