Biografi: Generalen Guiseppe Garibaldi

Av | 14 januari, 2019

Återutgivning av text från 1882

Book Cover: Biografi: Generalen Guiseppe Garibaldi

I den här e-boken får du veta mer om en av de mest inflytelserika personerna i 1800-talets Europa.
I början av seklet bestod Italien av ett stort antal små kunga- och hertigdömen. Generalen Guiseppe Garibaldi kämpade för att ena Italien och trots att hans försök till väpnade revolter misslyckades så levde tanken kvar. År 1861 skapades ett statsförbund och republiken Italien bildades.

Den här texten publicerades ursprungligen den 9 juli år 1882 i tidskriften ”Illustrerad Familj-Journal” med rubriken ”Guiseppe Garibaldi”.

Texten publicerades anonymt.

Eftersom den här texten skrevs på 1800-talet så innehåller den mått, ord och personer som inte är så bekanta i dag. Därför har vi kompletterat originaltexten med en kortfattad ordlista.

I den här e-boken publicerar vi originalets text ordagrant och helt utan ändringar, alla namn, uttryck och till och med felstavningar har behållits.

Published:
Publisher: E-boksbiblioteket Förlag
Genres:
Tags:

Fakta
Namn: ”Biografi: Generalen Guiseppe Garibaldi. Återutgivning av text från 1882”
Publicerad: 2020-01-14.
ISBN: 978-91-7757-597-9
Originaltitel: ”Guiseppe Garibaldi” (publicerades år 1882 i tidskriften ”Illustrerad Familj-Journalen”)
Författare: Texten publicerades anonymt.
Tillgängliga format: PDF och EPUB
Ladda ner EPUB-versionen (1 Mb)
Ladda ner PDF-versionen (11 sidor. 1 Mb)

Kontakt: E-boksbibliotekets tjänstgörande redaktör

Kategori: