Månens kratrar

Av | 2 november, 2016

Återutgivning av text från 1884

Book Cover: Månens kratrar

Det är bara 40 år sedan människan för första gången kunde se fotografier tagna från månens yta.
I den här e-boken från 1884 får du läsa om den tidens syn på månen – och teorierna om huruvida det ens finns mänskligt liv där.

När den här e-boken skrevs hade de första vetenskapligt korrekta 
kartorna över månen precis blivit klara och fotografikonsten var fortfarande i sin linda.
Ändå är det fascinerande att läsa hur mycket man faktiskt visste om månen och dess kratrar nästan 100 år innan de första månfärderna.
Det känns också spännande att läsa hur man redan på 1800-talet avfärdade alla teorier om att det skulle bo mänskliga varelser på vår närmaste granne.
Större delen av den här e-boken handlar om några av de mest kända kratrarna på månen.
Textens författare kallar sig ”Dr Halfdan Kronström”. Men det är en pseudo­nym för bokförläggaren Karl Fredrik Kruhs [1841–1917].

Fakta
Namn: ”Månens kratrar – Återutgivning av text från 1884”
Publicerad: 2016-11-02.
ISBN: 978-91-7757-106-3 (epub-version)
ISBN: 978-91-7757-107-0 (pdf-version)
Originaltitel: ”Månlandskap” (publicerades år 1884 i tidskriften ”Undrens verld”)
Författare: Dr Halfdan Kronström (1841–1917).
Tillgängliga format: PDF och EPUB
Ladda ner EPUB-versionen (2 Mb)
Ladda ner PDF-versionen (15 sidor. 1 Mb)

Kontakt: E-boksbibliotekets tjänstgörande redaktör

Kategori: