Bohusläns vikingar

Av | 3 december, 2016

Återutgivning av text från 1874

Book Cover: Bohusläns vikingar

I den här e-boken får du veta mer om några av Bohusläns mest dramatiska århundraden.
En stor del av texten handlar om vikingatiden då lokala kungar stred om makten.
Texten i den här e-boken skrevs redan 1874 av en av Sveriges mest kända arkeologer.
I dag är Bohuslän för de flesta ett sommarparadis med massor av sol, bad och härliga skaldjur.
Men under hundratals år var befolkningen här indragen i ideliga strider och krig. Under vikingatiden pågick striderna mellan rivaliserande lokala och regionala kungar och tronpretendenter.
Under början av medeltiden fortsatte striderna om det här norska gränsområdet. Men nu var det i stället svenska arméer och trupper som härjade.
Texten i den här e-boken publicerades ursprungligen 1874 under rubriken ”Ur Bohusläns historia, före föreningen med Sverige” och skrevs av en av dåtidens mest kända arkeologer, Hans Hildebrand. Vi har valt att återutge den här texten eftersom den publicerades i en tidskrift som i dag är mycket svår att få tag i på bibliotek och antikvariat.

Fakta
Namn: ”Bohusläns vikingar – Återutgivning av text från 1874”
Publicerad: 2016-12-03.
ISBN: 978-91-7757-230-5 (epub-version)
ISBN: 978-91-7757-231-2 (pdf-version)
Originaltitel: ”Ur Bohusläns historia, före föreningen med Sverige” (publicerades år 1874 i tidskriften ”Bidrag till kännedom om Göteborgs och Bohusläns fornminnen och historia”)
Författare: Hans Hildebrand (1842–1913).
Tillgängliga format: PDF och EPUB
Ladda ner EPUB-versionen (1 Mb)
Ladda ner PDF-versionen (23 sidor. 1 Mb)

Kontakt: E-boksbibliotekets tjänstgörande redaktör

Kategori: