Biografi Fredrik Nordin

Av | 18 februari, 2017

Återutgivning av text från 1911

Book Cover: Biografi Fredrik Nordin

I den här e-boken får du veta mer om läraren och forskaren Fredrik Nordin.

Den rätt korta texten är relativt ovanlig eftersom man på den här tiden oftast enbart skrev om personer i officiell ställning.
Men den här texten handlar om en person som i dag skulle kallas för ”amatörarkeolog”.

Läraren Fredrik Nordin kunde tack vare sitt stora intresse för forntiden göra ett stort antal utgrävningar och gav också ut många artiklar och böcker.
Han var framför allt inriktad på Gotlands historia.

Den här texten publicerades ursprungligen den 18 juni år 1911 i tidskriften ”Hvar 8 dag” med rubriken ”Fredrik Nordin”. Texten skrevs av L. N. Läffler (1854–1926).

Eftersom den här texten skrevs på 1800-talet så innehåller den mått, ord och personer som inte är så bekanta i dag. Därför har vi kompletterat originaltexten med en kortfattad ordlista.

Fakta
Namn: ”Biografi Fredrik Nordin – Återutgivning av text från 1911”
Publicerad: 2017-02-18.
ISBN: 978-91-7757-322-7 (epub-version)
ISBN: 978-91-7757-323-4 (pdf-version)
Originaltitel: ”Fredrik Nordin” (publicerades i juni år 1911 i tidskriften ”Hvar 8 Dag”)
Författare: L. N. Läffler (1854–1926).
Tillgängliga format: PDF och EPUB
Ladda ner EPUB-versionen (1 Mb)
Ladda ner PDF-versionen (12 sidor. 1 Mb)

Kontakt: E-boksbibliotekets tjänstgörande redaktör

Kategori: