Bällsta runstenar

Av | 6 oktober, 2016

Återutgivning av text från 1869

Book Cover: Bällsta runstenar

Våra runstenar är några av våra mest mystiska och spännande fornminnen.
I den här e-boken får du läsa om en spännande teori att en av runstenarna restes till minne av en hövding som ledde en vikingatida styrka – på Kreta.
Den här e-boken skrevs av professorn och runforskaren George Stephens. Han går i texten igenom runorna på en av de berömda Bällsta-stenarna i Vallentuna. Hans slutsats är att den är rest till minne av en vikingatrupp på Kreta. Något som kanske låter lite fantastiskt i dag men en slutsats som också delades av den kände runforskaren Richard Dybeck, vi har valt att publicera hans kommenterar till Stephens text.
I texten har vi behållit den gammalmodiga stavningen av ortsnamnet Bällsta, ”Bellstad”.
De båda runstenarna i Bällsta står fortfarande kvar men det staket som nämns i texten är borta sedan länge.
Runorna tolkas inte längre som gjorda för en Kreta-trupp.
Här är den moderna tolkningen som accepterats av Riksantikvarieämbetet: ”(Ulvkell) och Arnkel och Gye de gjorde här tingplats — Ej skall en minnesvård bliva större än den Ulvs söner gjorde efter honom raska (?) svenner efter sin fader. De reste stenarna och även staven därovan (?) den stora till hederstecken (?). Också Gyrid älskade sin make. Därför i sorgekväde skall han besjungas. Gunnar högg stenen.)


Fakta
Namn: ”Bällsta runstenar – Återutgivning av text från 1869”
Publicerad: 2016-10-06.
ISBN: 978-91-7757-018-9 (epub-version)
ISBN: 978-91-7757-077-6 (pdf-version)
Originaltitel: ”En svensk garnison på Kreta omkr. år 1000” (publicerades år 1869 i tidskriften ”Ny Illustrerad Tidning”)
Författare: George Stephens (1813–1895).
Tillgängliga format: PDF och EPUB
Ladda ner PDF-versionen (15 sidor. 1 Mb)
Ladda ner EPUB-versionen (1 Mb)

Kontakt: E-boksbibliotekets tjänstgörande redaktör

Kategori: