Skildring av Suezkanalen år 1884

Av | 18 november, 2016
Book Cover: Skildring av Suezkanalen år 1884

I dag tar många Suezkanalen för given.
Men det är ett av världens största ingenjörsmässiga (och ekonomiska ) underverk.
Den här berättelsen skrevs bara några år efter att kanlen öppnats.
I snart 150 år har Suez-kanalen varit en av världens viktigaste genvägar. Den sparar in miljarder för alla de fartyg som slipper ta omvägen runt Afrika.
När den här texten skrevs i slutet av 1800-talet hade kanalen bara varit öppen i några år. De fantastiska siffrorna på 3 154 fartyg som då passerade kanalen varje år hade 2008 ökat till 21 415 fartyg. År 1882 passerade laster på 4,9 miljoner ton kanalen. Nu passerar enstaka fartyg som har 0,5 miljoner ton i lasten.
Suezkanalen har också blivit en ekonomisk framgång. Varje år drar man in mer än 40 miljarder kronor i avgifter.
Textens författare kallar sig ”Dr Halfdan Kronström”. Men det är en pseudonym för bokförläggaren Karl Fredrik Kruhs (1841–1917).

Fakta
Namn: ”Skildring av Suezkanalen år 1884”
Publicerad: 2016-11-18.
ISBN: 978-91-7757-148-3 (epub-version)
ISBN: 978-91-7757-149-0 (pdf-version)
Originaltitel: ”Suez-kanalen” (publicerades år 1884 i tidskriften ”Verldens under”)
Författare: Dr Halfdan Kronström (1841–1917).
Tillgängliga format: PDF och EPUB
Ladda ner EPUB-versionen (1 Mb)
Ladda ner PDF-versionen (16 sidor. 1 Mb)

Kontakt: E-boksbibliotekets tjänstgörande redaktör

Kategori: