Biografi: Författaren Herman Hofberg

Av | 1 april, 2018

Återutgivning av text från 1883

Book Cover: Biografi: Författaren Herman Hofberg

I den här e-boken får du veta mer om författaren Herman Hofberg.

Texten skrevs med anledning av hans död år 1883 och publicerades i ”Läsning i hemmet för hvar dag i året”, en tidskrift som han själv hade startat några år tidigare.

När den här texten skrevs var Herman Hofberg en av landets mest kända populärvetenskapliga skribenter. Han var sin tids Herman Lindqvist och skrev framför allt om svensk historia och kultur.

Herman Hofberg började sin karriär som läkare men blev allt mer intresserad av fornminnen och historia. Han gav bland annat ut verken ”Svenskt biografiskt handlexikon” (1873–1876) samt ”Genom Sveriges bygder: skildringar af vårt land och folk” (1872).
Han skrev också flera lokalhistoriska skrifter, bland annat ”Några drag ur det forna skogsbyggarlifvet i Halland” (1881) och ”Nerikes gamla minnen” (1868).

Fakta
Namn: ”Biografi: Författaren Herman Hofberg – Återutgivning av text från 1883”
Publicerad: 2018-04-01.
ISBN: 978-91-7757-448-4 (epub-version)
ISBN: 978-91-7757-449-1 (pdf-version)
Originaltitel: ”Herman Hofberg” (publicerades år 1883 i tidskriften ”Läsning i hemmet för hvar dag i året”)
Författare: Texten publicerades anonymt.
Tillgängliga format: PDF och EPUB
Ladda ner EPUB-versionen (1 Mb)
Ladda ner PDF-versionen (9 sidor. 1 Mb)

Kontakt: E-boksbibliotekets tjänstgörande redaktör

Kategori: